Norwatch: Yara ignorerte norske etikk-krav

Yaras anlegg på Herøya har i august importert fosfat fra okkuperte Vest-Sahara stikk i strid med frarådningene fra norsk UD. Yara kan ha betalt nær 40 millioner kroner til et marokkansk statsselskap for fosfat stjålet fra det okkuperte nabolandet. Norwatch, 27. august 2008

Les også disse sakene fra Norwatch: 
Regjeringen visste om handelen
-NHD-bjellene skulle ringt
Her er Yara-båten tatt på fersken

Publisert 28. august 2008

Av Erik Hagen
Norwatch
27. august 2008

Les også: Regjeringen visste om handelen. Den politiske ledelsen i Nærings- og handelsdepartementet kjente til handelen flere uker før den fant sted. De unnlot å protestere.

african_wildcat_350.jpg

Norwatch kan i dag avsløre at det delvis statseide gjødselselskapet Yara nylig har brutt myndighetenes klare frarådning mot handel med varer fra Vest-Sahara.

Det mineral-rike Vest-Sahara er okkupert av Marokko, og handel med varer fra det okkuperte området anses av norske myndigheter å kunne være i strid med folkeretten, i tillegg til at det gir en uønsket og uetisk støtte til marokkansk okkupasjonspolitikk.

Vest-Sahara har en av verdens viktigste fosfatforekomster, men industrien kommer ikke Vest-Saharas folk, saharawiene, til gode. For saharawienes rett over territoriet og naturressursene ignoreres av Marokko, og av Marokkos utenlandske fosfat-kunder. Det norske gjødselsselskapet Yara er en av dem.

Den kontroversielle skipslasten fant sted for bare få uker siden. Båten ankom Yaras havneanlegg på Herøya, utenfor Porsgrunn 30. juli i år. Helt fram til 6. august lå det store bulkskipet ‘African Wildcat’ ankret opp ved kaia på Herøya.

Etter det Norwatch kjenner til, losset båten av 16.800 tonn fosfat de 7 dagene det lå i havna. Med en fosfatpris på 425 dollar tonnet, betyr det at Yaras import var verdt rundt 38,4 millioner norske kroner.

Pengene har gått rett i lommene til det statlige marokkanske fosfatselskapet OCP, som står bak gruvedriften i det okkuperte landet.

Da Marokko rykket inn i Vest-Sahara i 1975 flyktet flertallet av saharawiene til flyktningleirer i Algerie. Flertallet av de saharawiske fosfatarbeiderne som ble igjen, ble sparket fra sine stillinger da marokkanske myndigheter tok over driften av fosfatanlegget. Fosfatselskapet OCPs anlegg i Vest-Sahara er i dag nesten utelukkende bemannet med marokkanske bosettere. En FN-vurdering fra 2002 konkluderer med at slik industri er i strid med sentrale FN-konvensjoner.

Yara bekrefter lasten, og sier det var til test-formål.

- Jeg kan bekrefte at vi har tatt inn én last med fosfat. Det er ikke sånn at vi skal starte import av fosfat, med opprinnelse Vest-Sahara. Det er en enkelt forsendelse som skal brukes nå ved testing i vårt nye anlegg i Porsgrunn, sier Yaras kommunikasjonsdirektør Bente Slaatten til Norwatch.

Les flere av Yaras kommentarer her.

Lovet å slutte
Det er bare 3 år siden at Yara lovet at de ikke vil importere fra Vest-Sahara.

- Vi finner det under nåværende forhold riktig å unngå å kjøpe fosfat med opphav fra Vest-Sahara, sa Yara i 2005. Selskapet hadde da innrømmet at de noen år i forveien hadde importert liknende fosfat.

I forbindelse med 2005-episoden, under den forrige regjeringen, rettet Næringsdepartementet kritikk mot Yara.

- Vi tar saken til etterretning, og ser nå at Yara stopper handelen i området. Vi forutsetter at Yara vil forholde seg til de retningslinjer som Utenriksdepartementet har lagt for handel med dette området, sa informasjonsrådgiver Arvid Samland i Næringsdepartementet til dn.no den gangen.

UD har frarådet handelen i flere år, av politiske, etiske og folkerettslige grunner.

- Handelen strider mot det FN og Norge har forpliktet seg til. Vi har vært svært tydelige på vårt standpunkt, men vi har ingen sanksjonsmulighet overfor norske bedrifter, sa informasjonsrådgiver Eirik Bergesen i Utenriksdepartementet.

UD har siden lagt ut frarådningen fra Vest-Sahara-handelen på sine hjemmesider:

Grovt etikkbrudd
Den norske politikken i Vest-Sahara ble særlig tydelig i juni 2005, da Oljefondet solgte sin 337 millioner kroner store aksjepost i det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee. Selskapet lette etter olje i de okkuperte områdene på vegne av marokkanske myndigheter. Daværende finansminister Per Kristian Foss var dermed den første til å annonsere en etisk utkasting fra fondet:

“Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. Rådet anser slik virksomhet som et særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess”, står det i pressemeldingen fra Foss.

Ett år senere, da en håndfull andre skandinaviske aksjonærer også hadde kastet ut sine aksjer i Kerr-McGee, annonserte oljeselskapet til slutt at de ikke ville fortsette sine aktiviteter i Vest-Sahara.

Men å påvirke Yaras forretningsetikk ser ut til å ha vært umulig for NHD, til tross for at departementet eier hele 36,2 prosent av aksjene. Yara er i tillegg 4,9 prosent eid av Folketrygdfondet. Se egen sak.

Avsluttet transporter
Avsløringen om Yaras fosfatimport kommer kort tid etter at 3 norske rederier har meldt at de ikke ønsker å delta i handelen av etiske grunner.

Bergens-rederiet R-Bulk ble tatt på fersken i april, da et av deres skip hadde fraktet fosfat fra det okkuperte landet til Colombia.

- Vi har selvfølgelig tatt dette opp med rederiet som har leid skipet slik at de skal forsøke å gjøre sitt ytterste for å unngå dette for fremtiden, sa styreleder i R-Bulk til NRK Hordaland.

- Vi holder til i Asia, og innrømmer at vi ikke visste noen ting om Vest-Sahara. Vi har bare hatt denne ene charteren. Men nå som vi har satt oss inn i Vest-Sahara-saken, vil vi ikke ta på oss nye kontrakter for oppdrag derfra, sa vise-president i Oslo Børs-registrerte Jinhui Shipping, Raymond Ching til den ledende engelskspråklige avisen South China Morning Post, 11. mai 2008.

Jinhui trakk seg fra oppdragene etter at Storebrand hadde tatt opp saken med rederiet, og etter at Norwatch hadde dekket engasjementet.

Farsund-rederiet Arnesen Shipbrokers meldte at de ville gjøre det samme til NRK i november i fjor.

Underernært
Det er langt fra en ubetydelig import Yara har gjort. Den antatte verdien på lasten, 38,4 millioner kroner, tilsvarer hele 25 % av den totale multilaterale bistanden som har ankommet flyktningleirene i Algerie i 2007.

FNs Høykommissær for Flyktninger trygler hvert år om økt bistand til den saharawiske flyktningbefolkningen. Ifølge en rapport fra Kirkens Nødhjelp, er 19 prosent av barna i leirene alvorlig underernært. Matvaresituasjonen i leirene er dermed verre enn i Darfur, der prosentandelen er 16. At det er det saharawiske folk som ifølge folkeretten har rett til de enorme fosfatforekomstene, hjelper lite. Marokko har kontrollert gruvene siden de bombet og invaderte sitt naboland i sør.

Yaras ene fosfat-import nå i august er verdt 12 ganger så mye som Norge gir i årlig bistand til flyktningleirene, via Kirkens Nødhjelp. Organisasjonen er en av de viktigste aktørene i flyktningleirene i Algerie.

Via Kanariøyene
'African Wildcat' hentet fosfatet i Vest-Sahara 21. juli. Derfra reiste den rett videre til Tenerife på Kanariøyene, der den ankom natt til 23. juli. Se utskrift fra havneregisteret på Tenerife nederst.

Etter at Yara var ferdige med å losse av fosfatet på havneanlegget på Herøya, reiste båten videre til Klaipeda, Litauen. Der ankom den 8. august, sannsynligvis med siste delene av lasten. Fartøyet ble bygget i 1997 tilhører et gresk rederi med navn Enterprises Shipping & Trading.

wildcat_tenerife_510.jpg


 

Nyheter

Har MOWI og Salmar rent mel i posen?

To av Norges største oppdrettsselskaper enda ikke svart på spørsmål om bærekraft og opprinnelse av fiskefôret de bruker.

26. september 2023

Den ukjente dronekrigen

Siden november 2020 har det vært krigshandlinger mellom Marokko og Vest-Sahara. Det internasjonale samfunnet er stille. 

21. september 2023

Den demokratiske situasjonen i Vest-Sahara

Vest-Sahara regnes som et av de minst demokratisk fri landene i verden. Mens Norge scorer 100/100 i Freedom House sin evaluering av verdens land, får Vest-Sahara kun 4/100. 

11. september 2023

Ti ting du burde lese for å lære mer om Vest-Sahara

Vil du lære mer om Vest-Sahara? Vi har laget en guide med godt lesestoff om Afrikas siste koloni. 

05. september 2023