I dag: Støttekomiteen for Vest-Sahara fyller 20 år
Article image

I dag fyller Støttekomiteen for Vest-Sahara 20 år. Organisasjonen har opplevd en formidabel reise fra engasjement på gutterommet i Gamlebyen til deltagelse og koordinering i FN og EU. Vi ønsker oss flere medlemmer i bursdaggave!

Publisert 01. november 2013
kk_nov_1993b_300.jpg
Last ned høytoppløselig versjon. 

1.november 1993, tjue år siden i dag, satt tre unge menn i en leilighet i Gamlebyen i Oslo og bestemte seg for å danne en støttegruppe for Vest-Sahara. En av dem, Ronny Hansen, hadde over flere år fulgt situasjonen i Vest-Sahara gjennom spanske aviser. Han hadde møtt representanter fra frigjøringsbevegelsen Polisario, og i 1992 dro han nysgjerrig ned til flyktningleirene i Algerie. Han ble ennå mer opptatt av konflikten, og kom tilbake med et ønske om at andre i Norge også skulle engasjere seg.

- Vi satt der i Oslo og lurte på hvem vi kunne ringe som kanskje ville være med i gruppa vår, sier Ronny. Det var allerede bred støtte for Øst-Timor på denne tiden, og flere som sympatiserte med den saken fikk etter hvert også øynene opp for Vest-Sahara.

En av de som engasjerte seg tidlig var Hans Morten Haugen ved Diakonhjemmet Høgskole. Han understreker at han og de andre i styret hjalp til med organisering av foredrag, skriving av kronikker og lignende, men at det var Ronny som var primus motor i organisasjonen de første årene. Ronny ble passende kalt Mr. Western Sahara. 

Bli medlem av Støttekomiteen for Vest-Sahara!

dagtid_11.11.1993_350.jpg
Last ned høytoppløselig versjon. 

Vest-Sahara på kartet
Ronny forteller om hvordan de i begynnelsen fokuserte på å spre informasjon. Særlig mente Ronny det var viktig å snakke med politikere og beslutningstakere, og han ser tilbake på en svært lærerik og spennende tid hva gjelder politisk påvirkningsarbeid og arbeid med presse.

- Nå er det mye mer konkurranse om oppmerksomheten til politikerne. Jeg husker hvordan vi usjenert booket møter f.eks med utenrikskomiteen, Stortinget, partiledere osv. Vi var kanskje naivt selvsikre, men det var lett å få folk til å høre på oss. Vi hadde en sterk tro på vårt budskap. Vårt arbeid på 90-tallet skapte grunnlaget til den tverrpolitiske enigheten rundt konflikten i Norge i dag. 

I 1997 kom den første brede kampanjen for Vest-Sahara i Norge, i samarbeid med SAIH, et tett samarbeid som har fortsatt fram til i dag. Studentenes og Støttekomiteens SOLAK-kampanje i 1997 engasjerte studenter i hele landet. 150 studenter møtte opp på Universitetet i Oslo for å høre om Vest-Sahara i forbindelse med kampanjen. Et Polisario-flagg ble heist på Blindern. Et nytt høydepunkt med tanke på oppmerksomhet rundt Vest-Sahara kom i 2002, da Rafto-prisen ble tildelt den saharawiske menneskerettighetsaktivisten Mohammed Daddach. Ronny trekker også frem Støttekomiteens kamp for støtte til flyktningleirene og de som bodde der. Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp engasjerte seg etter hvert i konflikten etter å ha snakket med Støttekomiteen og deres saharawiske venner. 

- Støttekomiteen har hele tiden hatt god kontakt med saharawier. I begynnelsen var det mange tilknyttet Polisario som besøkte Norge. Etter hvert har det blitt flere ulike besøk. Dette har vært viktig for å fortelle folk om situasjonen, ifølge Ronny.

Han forteller videre at på 90-tallet visste man svært lite om hva som foregikk i de okkuperte områdene. Dette er annerledes nå, etter internett har gjort informasjon mer tilgjengelig. I dag snakker man mer om menneskerettighetsbrudd. Før var fokuset nesten utelukkende på retten til selvbestemmelse, og den humanitære situasjonen for de i flyktningleirene. 

infomote_1993_02.11.2013_300.jpg

Viktige seiere
På spørsmål om hva som har vært Støttekomiteens største suksess gjennom sine 20 år, fremhever både Ronny og nåværende daglig leder siden 2011 Erik Hagen arbeidet med å stoppe Marokkos plyndring av naturressursene i det okkuperte Vest-Sahara. 

Støttekomiteen var pådriveren til å opprette paraplyorganisasjonen Western Sahara Resource Watch, og har gjennom organisasjonen bygget et bredt nettverk. 

- Støttekomiteen har klart det mange solidaritetsgrupper ikke har klart. Vi har fornyet oss og holdt oss oppdatert. Vi var blant annet tidlig ute med å kartlegge båndene mellom okkupasjonen av Vest-Sahara og næringsliv, deriblant norske selskaper. Dette var avgjørende for å engasjere folk her hjemme, mener Ronny, og sikter blant annet til TGS-Nopec-kampanjen i 2002. 

Dette er Erik Hagen også enig i. Nå har organisasjonen utviklet seg til å være svært delaktig i det som foregår internasjonalt. Støttekomiteen har koordinert påvirkningsarbeid i både FN og EU, og har vært med på å legge til rette for et viktig internasjonalt samarbeid. 

- Det internasjonale nettverket strekker seg nå over mange landegrenser, og Støttekomiteen har vært helt sentral i denne utviklingen, sier Erik. 

kk_30.10.1993d_350.jpg
Last ned høytoppløselig versjon. 

Veien videre
Støttekomiteen for Vest-Saharas økonomi og medlemstall har vokst jevnt de siste årene, og organisasjonen mottar stadig flere henvendelser fra ulike grupper som ønsker å vite mer om Vest-Sahara. 

- Det jeg synes er ekstra morsomt er at mens det tidligere var Støttekomiteen som var ansvarlig for det meste som skjedde i Norge hva gjelder Vest-Sahara, er det nå mye engasjement blant et mylder av øvrige organisasjoner. Vi klarer nesten ikke holde tritt med forespørslene! sier Erik. 

- Støttekomiteen er på god vei, sier Erik. Vi har de siste tre årene hatt mulighet til å ansette en fulltidsstilling. Flere medlemmer er forresten én god måte å sikre en sunn drift fremover. Så det ønsker vi oss til vår 20-årsdag!

Nyheter

Menneskerettigheter: Marokko opp til eksamen i FN

Norge er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, melder utenriksminister Huitfeldt. I morgen skal Marokko opp til eksamen i FNs Menneskerettighetsråd. 

07. november 2022

10 grunner til å delta på den mest autentiske filmfestivalen som finnes

Det finnes en filmfestival som er ulik alle de andre. Les Asria Talebs møte med et festivalpublikum i de saharawiske flyktningleirene i Algerie – og båndene hun skapte med en fremmed tilskuer.

23. oktober 2022

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022