Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Ressurstyveriet
bu_craa_2conveyor_510.jpg

Vest-Sahara har blant verdens rikeste fosfat- og fiskeforekomster. I tillegg er det mulig at olje og gass befinner seg i farvannene utenfor kysten av landet. Et av Marokkos hovedmotiver bak okkupasjonen av Vest-Sahara, har alltid vært områdets verdifulle naturressurser.
Publisert: 18.11 - 2006 13:51Printerversjon    

Fiskeriet
Fiskeriet
Fosfatet
Fosfatet
Les mer
Les mer om naturressursene
Oljen
Kosmos Energy
Sandet
Sandet
Med seg på laget har Marokko både norsk og internasjonalt næringsliv. Det er svært problematisk, både etisk, politisk og juridisk, at næringslivet allierer seg med marokkanske myndigheter for å drive business i de okkuperte områdene. Selv hevder selskapene at de er med på å sørge for positiv ”økonomisk utvikling i Marokko”. Men sannheten er en annen.

Se alt om ressursene på hjemmesidene til vår internasjonale organisasjon Western Sahara Resource Watch.

Det norske og internasjonale næringslivet er politiske aktører som profitterer på konflikten. Mens Marokko finansierer okkupasjonen gjennom naturressursene i området, er de fleste saharawiene forvist til et liv i flyktningleirer i Algeries ørken, og blir snarere fattigere enn rikere av næringslivsaktivitetene i Vest-Sahara.

Flere norske selskaper bidrar til å skape arbeidsplasser for ulovlige marokkanske bosettere i fiskeriindustrien, både gjennom direkte investeringer, og ved å importere fiskeriprodukter til Norge.

Siden denne deltakelsen er i strid med interessene og ønskene til flertallet av den saharawiske befolkningen, er den også i strid med internasjonal lov. En lang rekke FN-resolusjoner og internasjonale konvensjoner definerer denne typen aktivitet som ulovlig. Se en oppsummering av FNs holdning her.

Siden 2002 har SKVS jobbet med å hindre internasjonalt næringsliv å etablere seg i Vest-Sahara. I 2002 signerte det norske seismikkselskapet TGS-Nopec en kontrakt med et amerikansk og et fransk oljeselskap for å kartlegge havbunnen utenfor området. Støttekomiteens kampanje for å få selskapet ut av Vest-Sahara lyktes, etter at et 30-talls aksjonærer solgte seg ut eller antydet at de ville selge seg ut av selskapet. I etterkant av dette, har SKVS vært med på å koordinere de internasjonale kampanjene mot nederlandske Fugro, danske Thor Offshore, britiske Wessex Exploration og franske Total. Alle disse selskapene har nå forlatt Vest-Sahara.

Første gang Statens Petroleumsfond solgte seg ut av et selskap på grunn av etiske forhold, var i juni 2005. Da ble 337 millioner kroner trukket ut av det amerikanske selskapet Kerr-McGee, på grunn av deres aktiviteter i Vest-Sahara. Dette skjedde etter at SKVS hadde innklaget forholdet til Finansdepartementet. Da totale utsalg fra det amerikanske selskapet nærmet seg en halv milliard kroner, trakk selskapet seg til slutt ut. Nå er det ett enkelt amerikansk oljeselskap tilbake i de okkuperte områdene.

I 2005 erklærte det norske fosfatselskapet Yara at de ikke lenger ønsker å importere fra Vest-Sahara, og samme år stanset all norsk bistand til næringsliv i området. Også den norske båtprodusenten Selfa Arctic har forlatt Vest-Sahara etter kritikk, og i 2005 ble en planlagt norskfinansiert fiskeoljebedrift stanset i tolvte time.

I tillegg til fisk, fosfat og olje/gass, jobber Marokko nå med å utforske andre mineraler i det okkuperte området, deriblant den diamantliknende smykkesteinen zirconium, og uran.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -