Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Om Støttekomiteen
Støttekomiteen for Vest-Sahara er tilstede der slagene om Vest-Sahara står og der saharawienes rettigheter må ivaretas: I mediene, i EUs korridorer, på internasjonale konserners styremøter, under høringer i FN.  
Publisert: 06.07 - 2015 11:39Printerversjon    
Støttekomiteen arbeider for at det saharawiske folk skal få lov til å avgjøre sin egen framtid gjennom en folkeavstemning. Bare gjennom en avstemning vil det bli varig og rettferdig fred i territoriet.

Arbeidet er basert på FNs resolusjoner om avkolonisering.

Men det er mange som jobber i motsatt retning. Marokkanske myndigheter lobber intenst for å beholde kontrollen på territoriet. Dette gjør de i samarbeid med sine nærmeste internasjonale partnere - hovedsakelig i Frankrike.

Målet er et økt press på Marokko for at den marokkanske regjeringen skal godta å samarbeide med FN og representanter for Vest-Saharas folk om en folkeavstemning om uavhengighet.

AKTIVITETER
Vi jobber langs mange fronter for å få til slikt press, både i Norge og internasjonalt. Stater, partier, internasjonale institusjoner og næringsliv må som et minimum ikke bidra til å gjøre konflikten mer uløselig – men helst også bistå i å løse den.

I Norge driver vi et utstrakt informasjonsarbeid, med arrangementer og foredrag i alle landets fylker. Det er i dag en total tverrpolitisk enighet om konflikten i Norge, og en egen vennegruppe for Vest-Sahara er opprettet på Stortinget.

I FNs Menneskerettighetsråd jobber vi for at Marokko må stå til ansvar for overgrepene de begår.

Alle selskaper som inngår avtaler med marokkanske myndigheter i territoriet blir avdekket og konfrontert. Dette gjør vi gjennom daglige søk i havnetrafikk, samarbeid med folk på bakken i de okkuperte områdene og gjennom kontakter inn i næringslivet. Resultatene publiserer vi på nettsidene til vår internasjonale paraplyorganisasjon Western Sahara Resource Watch. Støttekomiteen bistår betydelig med innhold og finanser til dette arbeidet. En av prioritetene i dette er å legge press på EU, som er under sterk påvirkning fra Marokkos nære allierte Frankrike. Vi har jobbet aktivt opp mot EU-institusjonene siden 2006, og bistår i samkjøringen av kampanjer opp mot EU fra 25 av EU-statene.  

De kontroversielle selskapene i Vest-Sahara har eiere, som vi holder kontakt med. Vi har møter med pensjonsfond, banker og andre institusjonelle investorer i en lang rekke land.

Vi veileder journalister, studenter, delegasjoner osv stort sett daglig.

ORGANISASJONEN
Støttekomiteen for Vest-Sahara ble stiftet i 1993, på et tidspunkt da konflikten var i ferd med å bli løst. SKVS samarbeider nært med et mylder av norske og utenlandske organisasjoner. I Norge har vi i lang tid hatt spesielt nær kontakt med SAIH og LO-forbundet Industri Energi. Støttekomiteen er medlem av Fellesrådet for Afrika, NGO-forum for menneskerettigheter og Forum for Utvikling og Miljø. Informasjonsarbeidet i Norge er finansiert gjennom en rammeavtale med Norad. Støttekomiteens arbeid bygger på vedtekter og politisk plattform vedtatt i 2002.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -